Verska Služba

Udruženje „Ateisti Srbije“ podnelo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o vršenju verske službe u Vojsci Srbije, s obzirom na to da je osporena Uredba u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije (član 11)

Osporenom Uredbom se uređuje se vršenje verske službe u Vojsci Srbije, kao i druga pitanja od značaja za vršenje verske službe.

Po članu 11. stav 1. i stav 2. i članu 44. stav 1. Ustava Republike Srbije, verski poslovi, obredi i druga organizovana verska praksa, bili oni izborni ili ne, ne smeju da postoje unutar državnih institucija.

Po članu 11. stav 1. i stav 2. i članu 44. stav 1. Ustava, država ne sme da se meša u verske poslove i praksu crkava i verskih zajednica, već mora biti odvojena od crkava i verskih zajednica.

Po članu 11. stav 1. i stav 2. i članu 44. stav 1. Ustava, crkve i verske zajednice ne smeju da se mešaju u poslove države niti da svoje religijske poslove i obrede obavljaju unutar državnih institucija, bez obzira da li ti poslovi obavezuju građane da učestvuju ili su izborni, već one moraju biti odvojene od države.

Po članu 11. stav 1. i stav 2. i članu 44. stav 1. Ustava, Predstavnici crkava i verskih zajednica ne smeju da budu finansirani od strane države i državnih institucija za obavljanje verskih poslova i obreda.

Po članu 44. stav 2. Ustava država ne sme da se meša u poslove organizovanja verske službe crkava i verskih zajednica, već one moraju biti slobodne da samostalno i odvojeno od države organizuju versku službu.

Udruženje “Ateisti Srbije”


Pogledaj PDF: Tekst zahteva

Comments are closed.