Markice

Udruženje “Ateisti Srbije” podnelo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke “Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”, s obzirom na to da je osporena Uredba u direktnoj suprotnosti sa članom 11. Ustava Republike Srbije i sa članom 2. stav 1. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke.

U članu 11. Ustava navodi se da je Republika Srbija svetovna država, a sporna uredba nameće svim građanima Srbije, bez obzira na njihova verska (ne)uverenja, obavezu plaćanja doplatne marke, pri čemu je željeni efekat ovog pravnog akta isključivo verski – završetak izgradnje crkve, dakle, verskog objekta. Takođe, s obzirom na to da je članom 43. Ustava zajamčena sloboda “misli, savesti, uverenja”, Udruženje “Ateisti Srbije” smatra da ateisti nisu dužni da materijalno ili nematerijalno pomažu bilo koju crkvu ili versku zajednicu, dok im to osporena Uredba nameće.

Takođe, “Ateisti Srbije” smatraju da se Uredbom krši i član 2. stav 1. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke, koji glasi: “Sredstva od prodate doplatne marke koristiće se za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanje istorijskih i kulturnih događaja, projekte od javnog interesa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja”. Sasvim je očigledno da “finansiranje završetka građevinsko-zanatskih i radova na uređenju enterijera Hrama Svetog Save” ne spada u gorenavedene svrhe. Naime, izgradnja verskog objekta nije humanitarna akcija, niti je istorijski i kulturni događaj, niti projekat od javnog interesa, kao ni akcija od šireg društvenog značaja. Naprotiv, s obzirom na to da je crkva prema Ustavu odvojena od države, njeni objekti predstavljaju njenu privatnu svojinu i služe isključivo ovoj crkvi i njenim vernicima, te se nikako ne mogu tumačiti kao opšte dobro. S druge strane, građevinski projekti Srpske pravoslavne crkve predstavljaju privatne projekte ovog pravnog lica i, samim tim, nisu projekti od javnog interesa i šireg društvenog značaja.

“Ateisti Srbije”, takođe, smatraju da je neophodno da se utvrdi da osporena Uredba nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, da se i narednih godina slične uredbe Vlade Srbije ne bi donosile u cilju finansiranja izgradnje verskih objekata u (još uvek) sekularnoj državi Srbiji, posebno jer one time diskriminišu građane koji nisu vernici, primoravajući ih da, koristeći usluge PTT-a, deluju protiv svojih misli, savesti i uverenja.

Udruženje “Ateisti Srbije”


Pogledaj PDF: Захтев за оцену уставности Уредбе о издавању доплатних маркица

Comments are closed.