Sekularnost ili sekularno uređenje podrazumeva kompletnu odvojenost države od bilo koje crkve i samim tim bilo koje religije.

Sekularnost ne znači uništavanje ili zabranu religije već omogućava kompletnu slobodu religioznosti svim građanima ravnopravno i svi ljudi imaju pravo da praktikuju svoju religiju slobodno.

Međutim, država i njene institucije su kompletno neutralne i ne smeju ni na koji način da favorizuju bilo koju religiju, bez obzira da li je ona većinska ili nije.

Comments are closed.